Gần 4 triệu người chọn thanh toán tiền điện qua ngân hàng

Với ưu điểm thuận lợi, nhanh chóng, hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng được 3,7 triệu người dùng lựa chọn thay vì cách nộp truyền thống. Nhằm tạo sự thuận lợi nhất cho người dùng, ngành điện … Đọc tiếp Gần 4 triệu người chọn thanh toán tiền điện qua ngân hàng