Ông Trịnh Văn Quyết thành người giàu thứ 2 sàn chứng khoán

Sau khi rót hơn 2.000 tỷ đồng mua cổ phiếu ROS, tài sản của ông Trịnh Văn Quyết đã vượt 10.000 tỷ đồng, trở thành người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán. Trước đó, vào ngày 26/9, Chủ tịch … Continue reading Ông Trịnh Văn Quyết thành người giàu thứ 2 sàn chứng khoán